Publikationer


[1] Kosmologi och elementarpartikelfysik, Martin Cederwall, Jan Håkansson, Mats Röyter och Bo Wästerberg,
     Instituionen för teoretisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola Publikation nr 1981--82-1, Göteborg
     (1982).

[2] Universalitet och Kaotiskt Beteende i Ickelinjära System, Jan Håkansson, Instituionen för teoretisk
     fysik, Chalmers Tekniska Högskola, Inst. rapp. 82-37 (1982)

[3] Finite Size Effects on the Characterization of Fractal Sets: f(a)-construction via box-counting on a finite two
     -scaled Cantor set
, Jan Håkansson and Gunnar Russberg, NORDITA preprints 89/33 S (1989)

[4] Finite Size Effects on the Characterization of Fractal Sets II: f(a)-construction via box-counting on a finite two
     -scaled snowflake fractal
, Jan Håkansson , NORDITA preprints 89/33 S (1989)

[5] Finite Size Effects on the Characterization of Fractal Sets: f(a)-construction via box-counting on a two-scaled
     Cantor set
, Jan Håkansson and Gunnar Russberg, Phys. Rev. A, 41, 1855 (1990)

[6] Multifractal analysis of gas evaporated metal particle aggregates, Jan Håkansson and G. A. Niklasson, Z.
     Phys. D - Atoms, Molecules and Clusters 20, 317 - 319 (1991)

[7] The Gunn Effect: A simulation of chaotic behavior, Thorbjörn Farestam and Jan Håkansson, Instituionen
      för teoretisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola, Inst. Rep. (1992)

[8] Simulation of Proton-Induced Local Lifetime Reduction in 10 kV Diods, Ronald Brammer, Anders Hallen and
     Jan Håkansson, IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 40, 2089 - 2091, (Nov 1993)

[9] Characterization of Real Fractal Objects: Analysis of the box-counting approach with application to gas
     -evaporated metal aggregates
, Jan Röman. Department of Applied Physics, Chalmers University of
      Technology. Uppsats för avläggande av teknisk licentiatexamen i teoretisk fysik vid Chalmers
      Tekniska Högskola. (1995)

[10] Finansmarknaden: En översik av instrument och värderingsmodellera. Kompendium, Mälardalens Högskola
      (2003)