Välkommen

Hej och välkommen till min hemsida.

På denna sida kan du finna information om värdering av olika finansiella instrument och den bakomliggande teorin för dessa. Sidan är till för dem som vill lära sig mer om finansmatematik,
öka sin förståelse av olika typer av värdepapper och göra egna beräkningar med hjälp av olika modeller.

Vidare finns en rad länkar där man kan finna mer information om olika företag i finansbranschen, artiklar och historisk data. Sidan har tillkommit efterhand som jag arbetat med att utveckla system för handel och riskberäkningar.

Då jag även undervisar i finansmatematik på Mälardalens Högskola kan du också finna länkar till de böcker jag skrivit och från och med hösten 2017 används som kurslitteratur. Tididare bestod dessa av föreläsningsanteckningar som tidigare kunda laddas ner på denna sida. Detta är och kommer inte längre att vara möjligt.

Jan R. M. RömanDen konstnärliga utformningen av denna sida är gjord av min son Erik Håkansson på Erikon Webdesign.