Svenska dokument i finansanalys


Inledning.
Analytiska modeller, Black-Scholes m.m.
Numeriska modeller, Binomialmodeller m.m.
Strategier vid stigande marknad.
Strategier vid sjunkande marknad.
Strategier vid neutral marknad.
Strategier vid volatil marknad.
Avancerad Teori.
Svenska Ränteprodukter.
Ränteberäkningar.
Aktier och Portföljstrategier.
Termer.