Föreläsningsanteckningar


Dessa föreläsningsanteckningar för kurserna i Analytical Finance I och Analytical Finance II används på
Mälardalens Högskola. Var vänlig och ha överseende att de är under uppbyggnad.

Då utbildningen bedrivs på ett internationellt program är dessa skrivna på Engelska. För Svenska dokument: följ denna länk.

För att läsa dokumenten krävs att du har Adobe Acrobat Reader installerad på din dator. Senaste versionen av Acrobar Reader kan laddas ner via den sista länken på denna sida.

Du har även tillåtelse att ladda ner dokumenten om du så önskar. För att ladda hem ett dokument högerklickar du på länken och väljer "spara mål som..." Analytical Finance I

   Innehåll
   Trading
   Arbitrage och Central Limit Theorem
   Binomialmodeller
   Finita Differensmetoder
   Sannolikhetsteori
   Stokastisk Kalkyl
   PDE'er och Black-Scholes
   FX-derivat
   Amerikanska optioner
   Diffusionsmodeller och Black-Sholes
   Exotiska Optioner
   Volatilitet etc.
   Värdering med Deflators.
   Räntederivat.


 Analytical Finance I Appendix - Strategier med Optioner

   Innehåll
   Sjunkande marknad
   Stigande marknad
   Neutral marknad
   Volatil marknad
   Problem


 Analytical Finance II

   Innehåll
   Räntor
   Kassaflödesinstrument del 1
   Kassaflödesinstrument del 2
   Kurvor och Bootstrap
   Riskmått och Spread
   Option Adjusted Spread
   Prissättning
   Korträntemodeller
   Heath-Jarrow-Morton
   Forwardmått
   Black's modell och Konvertibler
   Efter Krisen
   LIBOR-Market-Modellen
   Exotiska Instrument
    
   Financial Glossary


   Acrobat Reader